• Nye indlæg

  Arkiver

 • Generalforsamling Januar 2019

  Dansk Milsim Forenings Generalforsamling Januar 2019

  Slagelse Bibliotek d. 26/1-19
  Kl. 12.01

  Antal Fremmødte: 7

  1) Valg af dirigent
  Jef blev valgt enstemmigt.

  2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  Starten af året havde vi foreningens størtste Generalforsamling i Odense i Januar.

  Men det helt store problem har været kampen med forsvaret.

  Årets første Milsim  var I marts måned i Nymindengab.

  Vores Terræn ansvarlige blev ringet op under det igangværende milsim om Lørdagen, med beskeden om at vi skal huske at vi ikke må indfinde os i Millitært område efter mørkets frembrud.
  Vi blev så mod betaling indlogeret på kasernens belægningsstuer.

  Derefter blev bestyrelsen ellers sat på arbejde for at finde ud af hvad der gik galt.
  TN Ansvarlig havde flere gange fat i Forsvaret, uden at få en grund vi kunne bruge.
  De argumenter de gav ham i telefonen kunne skydes til jorden, med henvisning til leje kontrakten de selv havde udfærdiget.
  Kassereren tog fat i Bifrost, og den vej igennem Friluftrådet.
  Og vi har i foreningen deltaget i flere møder med disse, og fremlagt vores problematik, og friluftrådet tog debatten med Forsvaret til Natur mødet 2018 i Maj.
  Forsvaret undskyldte og sagde det var fordi der ikke var udfærdigedet retningslinjer for civilt brug i Terrænerne,.
  Men at de ville begynde at udfærdige det efter sommerferien.
  Endvidere blev der snakket problematikken med vores miljø, og spredning af kugler kunne blive et problem.
  Så vi har kigget på Bio kugler i Bestyrelsen, og har kigget en del på den europæiske godkendelse Tüv.
  Vores kugleansvarlige fandt dog ud af at der er flere der skriver tüv på poserne, uden de reelt har godkendelsen.
  Men der er massere der er gode nok.

  Men første halvår har bestyrelsen haft afholdt online møder næsten en gang om ugen.

  I Juli bliver Terrænansvarlig ringet op af Oksbøl lejren, med beskeden om at der altså slet ikke var problemer med at være i Oksbøl terrænerne, for det har vi jo altid været.
  Så der bliver taget fat i en arrangør, der derefter ville afholde milsim i August.
  Vi åbnede tilmeldingen, og der var stor tilslutning.
  Få dage før, som altid ringer TN ansvarlig for at rykke for kontrakten. (Dette plejer at være normalen)
  For derefter at få beskeden fra Forsvarets Egendoms Styrelsen har aflyst, og vi må ikke være der, da der ikke er udfærdiget retningslinjer.

  Så dette var vi desværre nødsaget til at aflyse.

  Bestyrelsen har haft kontakt til flere godser, i håb om at finde private terræner vi må være i, mod betaling.
  Og dette arbejder vi fortsat på.´
  Lige nu er vi i indledende runder med et Gods på Fyn, og de vil egentlig gerne have os forbi, evt. et lille prøve arrangement, så de kan se hvad vi reelt laver, og hvem vi er!

  Foreningen var i November endnu engang repræsenteret til Generalforsamling i Bifrost, hvor vi havde 3 Repræsentanter afsted.

  Kasseren har arbejdet på, samt udfærdiget vore privatlivspolitik, samt fortegnelse for Foreningen.

  Endvidere har vi været nogle fra bestyrelsen, samt enkelte menige medlemmer der har nedsamt en Consim Gruppe sammen med flere Live Rollespillere,
  med tanker om at skabe arrangementer sammen!

  3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  Regnskabet blev gennemgået og godkendt.

  4) Eventuelle forslag
  Ingen indkomne varslet.

  5) Fastsættelse af kontingent for året 2020
  Vi bibeholder de 100kr. pr. år fremadrettet.
  Vedtaget enstemmigt!

  6) Valg til ordinære 2-årige bestyrelsesposter
  Henrik & Carsten genopstiller
  Ingen kampvalg, og de blev stemt ind i bestyrelsen for de næste 2år enstemmigt.

  7) Eventuelt opsupplering med 1-årige bestyrelsposter samt valg af bestyrelsessuppleanter
  Daniel Genopstiller
  Lasse genopstiller IKKE.
  Kenneth Opstiller.

  Daniel og Kenneth blev valgt som Suppleanter, enstemmigt.

  8) Valg af revisor
  Jan Heinsvig Genopstiller

  Han blev genvalgt enstemmigt.

  9) Eventuelt

  ConSim v. Jef & Anders
  Jef fortæller om vores arbejde med LARPere.
  I stedet for at fokusere på den væbnede del af en konflikt, så bliver der lagt mere fokus på rollespils delen ved et milsim.
  Altså med politiske aspekter o.lign.
  Blandt andet flygtningestrømme, hvor der vil opstå politiske og etniske konflikter/spændinger.

  Vi arbejder pt. i de små grupperinger.
  Ca. en væbnet fredsbevarende styrke på 30 mand.
  Men så med flere små grupperinger af civile m.m.
  Vi håber pt. på det dobbelte pt. i denne del, dvs. ca. 60mand.

  Ellers en lidt dybere gennemgang af hvad vi har arbejdet på.
  Hvilke problematikker vi kan risikere at opleve, og hvordan disse skal håndteres.

  LDS v. Carsten / TN-Ansvarlig

  Han syntes bare vi skal kigge lidt på andre muligheder, alt imens vi venter på forsvaret samt andre løsninger.
  Men han vil egentlig bare høre om der ville være oppakning til et evt. LDS udvalg, der kunne arbejde på scenarier, og løsninger på systemer m.m.

  Der kom inputs til at hvis vi forsøgte at rejse/søge midler til eksempelvis 30sæt, så foreningen ville kunne tilbyde låne rifler så folk kunne prøve det af, uden selv at invistere.
  Så ville nogle nok gerne prøve det af, indtil at andet bliver muligt igen.

  Henrik, Lønne, Anders, Jakob vil gerne rode lidt med et LDS udvalg.

  Kl. er 15.09 Generalforsamlingen blev hævet.

 • Meta

  Dansk Milsim Forum

home login
content