• Nye indlæg

  Arkiver

 • Generalforsamling 2020

  Dansk Milsim Forenings Ordinære generalforsamling
  D. 18/1 2020
  kl. 12.05
  Sted: Odense

  Tilstede:
  13 Stemmeberetede medlemmer

  1. Henrik Higgins Sanderhus valgt som Dirigent

  ——

  2. Bestyrelsens beretning.
  Der er desværre ikke sket så meget som vi havde håbet.
  Ej heller, er de ting vi har sat igang kommet i mål endnu.
  Her kigger vi på hele problematikken med Forsvaret, og brugen af deres terræner.

  Problematikken lige nu er at der er stillet spørgsmål til vores kugler vi skyder med, og hvad er forureningsgraden fra disse.
  Vi er de eneste brugere der rent faktisk efterlader noget i området når vi tager hjem, og det er primært der problematikken er.
  Vi afventer pt. en skrivelse fra Miljøministeret, som vi kan videresende til Forsvaret.
  Vi kigger på den tyske Tüv godkendelse.
  Endvidere har der også været tanker om vi selv skal betale for en test af nedbrydeligheden.
  Men dog ville denne så eks. kun gælde for G&G kugler.

  Så det har været et år med kamp mod offentlige instanser.

  Der er undersøgt for brug af civile terræner, og der har vi endnu ikke haft den store succes.
  Enten er ejerene aldrig vendt tilbage til os, og ellers har det været problemerne for størrelsen, og den civile adgang til området, hvor afspærring ville være et problem.
  Endvidere ville den gene vi ville påvirke de civile der bruger de områder vi har haft kigget på, desværre nok ville blive for stort, og vi derved ikke ville få adgang igen.

  Der har været kontakter med flere godser, endvidere hvor jægerne gerne ville have os i et område.
  Men hvor godsejer så ikke  var intereseret.

  Dem der gerne ville leje ud til os, har så henvist til områder der har været umulige at afspærre.

  Året har budt på meget kontakt til FES (Forsvarets Ejendomstyrelse)
  Og lige nu ved vi ikke efter efterårets problematikker i FES, om de personer vi har haft kontakten med, ved vi faktisk ikke om stadig er ansat.

  Næstformand Kim har haft kontakt til en privatperson, hvor de har et lille område.
  Det er småt, og ville være begrænset til små milsim af 30mand, så nok nærmere til små scenariespil.

  Der var også snak om en fremtidig plan at at vi skal have arrangeret milsims for en lille spilelrskare, så vi får en fast spillerbase, hvorfra vi nemmere ville kunne håndtere nye folk i områderne.
  Så vi ikke står til milsims hvor der er 60 deltagere, hvoraf 15 er erfarne, og alle andre nye.
  Der gør at forventningerne måske er helt forkerte til hvad milsim er.’

  I løbet af året var der en rokade i bestyrelsen, da Carsten Lønne blev nødsaget at træde tilbage.
  Hans post i bestyrelsen blev besat af af Suppleant Kenneth.

  ——

  3. Regnskab fremlagt og godkendt af fremmødte.
  Godkendt af Revisor Jan Heinsvig, som genopstiller
  Regnskab godkendt og underskrevet af Formand Jef Melkersson og Kasserer Anders Holbek

  Underskrevet Regnskab

  ——

  Kort Pause på 15min.

  ——

  4. Evt. Forslag

  ——

  5. Fastsættelse af Kontingent for året 2021
  Forslag på 100kr. fremstillet.

  Vedtaget enstemmigt.

  ——

  6. Valg af Ordinære 2-årige bestyrelses poster.
  3 mand på Valg:
  Anders Holbek
  Jef Melkersson
  Kim Hansen

  Alle Genvalgt enstemmigt.

  Afstemning om den ledige plads Carsten Lønne efterlod, som Kenneth tiltrådte.

  Suppleant Kenneth stiller op, da han allerede har overtaget en massse arbejdsopgaver, og gerne vil bringe den til måls.
  Valget gælder 1år frem.

  Kenneth blev enstemmigt valgt til bestyrelsen.

  ——

  7. Opsupplering af Suppleanter

  Daniel Genostiller
  Peter M. Nielsen Stiller op.

  Begge blev valgt Enstemmigt.

  ——

  8. Valg Af revisor
  Jan Heinsvig Genoptiller

  Blev genvalgt enstemmigt.

  ——

  9. Eventuelt

  Indkommende fra Carsten Lønne vil høre om bestyrelsen stadig tænker på LDS, eller om det er henlagt.
  Umiddelbart er projektet henlagt, da tid og teknisk viden i den nuværende bestyrelse ikke er tilstede.

  Man skal som menigt medlem være mere end velkommen til at sætte sig ind i systemerne og fremlægge en plan for det. Og da vil man opleve en oppakning fra bestyrelsen.

  Snakken gik på hvordan det kommer til at se ud om 5år, hvis det ikke går i orden med Forsvaret, og vi ikke har nytænkt i aktiviteter i foreningen.


  Indkommende fra Peter M. Nielsen
  Kigge på udlandet, og arrangere fællesture til udlandet for medlemmerne.
  Forslaget kunne være at DMF faciliterede tilmelding til et Svensk Milsim, så det menige medlem ikke skal syntes at informationer m.m. virker uoverskuelige.

  Vi i bestyrelsen har kigget en del på det, men har været noget usikre på hvad, og hvilke ting vi i så fald skulle facicilitere


  Indkommende fra Kim Hansen
  Hvorfor er det at alle forslag skal være inde senest 14 dage før generalforsamlingen?
  Hvad hvis ideen først er kommet til en, indenfor de sidste 10 dage.

  Modargumentet var at vi skal gerne udsende den endelige dagsorden senest 14 dage før, og medlemmerne gerne skulle se om det er vigtige punkter der er på dagsorden, og derved motivere dem til at dukke op til generalforsamlingen.
  Endvidere sikrer det også at der ikke bare vedtages et “kup” på dagen eller lign.

  Indkommende fra Kim Hansen
  Skal vi, og må vi, udlove en dusør for en der finder og skaffer et terræn der er brugbart?
  Ideen er god, vi er dog meget usikre på reglerne for dette.

  Bestyrelsen ser på reglerne for dette, og kontakter bifrost.


  Indkommende fra Jef Melkersson
  Brugen af FB gruppen og foreningens styring af denne.
  Vi oplever at folk bliver sure når vi sletter opslag der ikke er milsim reletaret.

  Jef vil gerne vi drøfter her på forsamlingen om hvad vores forholdsregler skal være.
  Han mener det der er på gruppen bør været noget vi kan stå indenfor vores interesser og formål.

  En holdning er, det hedder milsim.dk og så bør det kun vedrøre Danske Milsims.
  Et spørgsmål var, hvad er milsim?
  Der blev referet til Formålsparagraffen i vores vedtægter: Foreningens formål er at afholde airsoftspil med elementer af rollepil og andre arrangementer godkendt af bestyrelsen.

  Snakken gik lidt frem og tilbage.


  Indkommende fra Jef Melkersson
  Foto konkurrence til næste arrangement, så vi kan få skiftet coverbilledet.
  Der blev nævnt at det gamle billede rent faktisk er vores logo, om folk vil det eller ej.

  Så hvis billedet skal skiftes, så skal der designes et logo som i så fald skal fremgå på hvert billede der bliver vist.

  Netop så vi får et kendetegn/logo for foreningen.

  Peter Nielsen vil gerne prøve at kigge på dette, og fremlægge for bestyrelsen.


  Indkommende fra Jef Melkersson
  Jef har fået tilsagn fra HHF at vi godt må arrangere i deres nye terræn.
  Han vil gerne have vi prøver at kigge rundt på alle banerne i landet, og se om vi kan leje dem, måske ikke til med overnatnings sim.
  Men så det er milsim scenarier, og vi derved kan komme rundt i landet, og skabe arrangementer for vores medlemmer!

  ——

  Kl, 14.38
  Generalforsamlingen blev afsluttet.

  Tak for god ro og orden.

  Referat underskrevet af dirigent

  Henrik Higgins Sanderhus

  D.____

  ________________________________________

 • Meta

  Dansk Milsim Forum

home login
content