• Nye indlæg

  Arkiver

 • Generalforsamling 2012 (Ekstraordinær)

  På den ordinære generalforsamling blev det besluttet at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling d. 4. marts 2012 kl. 12.

  Dagsorden

  1) Valg af dirigent

  2) Indkomne forslag

  a) Vedtægternes §1 stk. 3 rettes til: ”Foreningens formål er at afholde airsoftspil med elementer af rollepil og andre arrangementer godkendt af bestyrelsen.” Forslagsstiller: Michael Dyhr
  b) I vedtægternes §3 stk. 4 skal “punkt 5” rettes til “punkt 4” Forslagsstiller: Michael Dyhr
  c) I vedtægternes §3 stk. 6 skal “medlemsskab” rettes til “medlemskab”. Forslagsstiller: Michael Dyhr
  d) I vedtægternes §4 stk. 1 skal “3 medlemmer” rettes til “5 medlemmer”. Forslagsstiller: Mads Bahrt
  e) I vedtægternes §4 stk. 4 skal “to bestyrelsesmedlemmer” rettes til “bestyrelsens formand samt et af de andre bestyrelsesmedlemmer”. Forslagsstiller: Mads Bahrt

  3) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
  4) Eventuelt

  Referat
  Antal stemmeberettigede: 24.

  1) Dir: Ejner Larsen valgt.

  2) Indkommende forslag til disput og afstemning.

  a) §1stk 3 ønskes ændret, forslaget enstemmigt vedtaget.
  b) §3stk 4 ønskes ændret og blev vedtaget enstemmigt.
  c) §3stk 6 ønskes ændret og blev vedtaget enstemmigt.
  d) §4stk 1 ønskes ændret og blev enstemmigt vedtaget.
  e) §4stk 4 ønskes ændret, det blev diskuteret.
  Rasmus (Duff) stillede spørgsmål og det blev afklaret.
  Vedtaget enstemmigt.

  3) Da det blev vedtaget at udvide bestyrelsen til 5 personer, og der var 5 der stillede op, så blev det besluttet at der blev stemt om man kunne godkende kandidaterne. Dette blev enstemmigt vedtaget.
  Valgte:

  • Michael Dyhr.
  • Mads Rytter.
  • Rasmus Andreassen.
  • Ejner Zahle Larsen.
  • Kim Mikkelsen.

  Der blev diskuteret om man med fordel kunne udvide mængden af suppleanter. Der blev ikke vedtaget noget specifikt.
  Valgt suppleant: Mads Bahrt.

  4) Der blev disputtet emnet terrænansvarlig.
  Higgings gjorde opmærksom på, at der altid skal være 3 ansvarshavende, hvilket vandt gehør.
  Der var bred enig omkring, at der skulle komme styr på terrænområdet.
  TMS meddelte at det var et af deres punkter på det kommende bestyrelses møde.

  Mødet blev hævet og takket for god ro og orden.

  Odense, 4-3-2012, Henrik Higgings.

 • Meta

  Dansk Milsim Forum

home login
content