• Nye indlæg

  Arkiver

 • Generalforsamling 2011

  Referat af Valkyries generalforsamling d. 29. januar 20111) Valg af dirigent
  Michael Dyhr er valgt til dirigent.

  2) Beslutning om deltagelsesret på generalforsamlingen
  Det blev besluttet at generalforsamling er åben for ikke medlemmer og at alle tilstedeværende har lov at tale på generalforsamlingen.
  Det blev besluttet at ikke medlemmer der er til stede skal registreres forudsat dette er lovligt.

  3) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  Formandens beretning blev godkendt.

  4) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  Regnskabet blev godkendt.

  5) Beslutning om politik for deltagelse af spillere under 16 år
  Der blev besluttet en generel aldersgrænse på 16 år, men med mulighed for at arrangøren i enighed med bestyrelsen kan give dispensation til et bestemt arrangement. Der kan naturligvis ikke dispenseres for aldersgrænserne i våbenloven.

  6) Debat af foreningens omfang
  Det blev besluttet at bestyrelsen skulle forsøge at finde mindst to personer til et udvalg der kan undersøge fordele og ulemper ved at blive en kommunalt godkendt forening.

  7) Beslutning om retten til at vælge deltagere
  Det blev besluttet at arrangører har retten til at bortvise deltagere fra deres arrangement uden refusion af deltagergebyret.

  8) Valg af revisor
  Det blev besluttet at fremskynde behandlingen af dette punkt fra at være punkt 11 til at være punkt 8.
  Ole Aage Andersen blev genvalgt som revisor.

  9) Fastsættelse af kontingent
  Det blev besluttet at fastholde kontingentet på 50 kr. i 2011.

  10) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
  Mads Bahrt, Mads Rytter Kruse og Jonas Panton blev valgt til bestyrelsen.
  Michael Dyhr blev valgt som suppleant.

  11) Eventuelt
  Der var intet under eventuelt.

 • Meta

  Dansk Milsim Forum

home login
content