• Nye indlæg

  Arkiver

 • Ekstra Ordinær Generalforsamling Juli 2020

  Ekstra Ordinær Generalforsamling d. 4/7-20

  Tilstede 12 antal stemmeberettiget medlemmer samt 1 fuldmagt.

  Dagsordenen:
  1) Valg af dirigent
  – Peter M. Nielsen
  – Anders Holbek Referent.

  Vedtaget med 1/1 af stemmerne.

  2) Bestyrelsens beretning
  – Forsvaret og status
  – Nyt område via Kim
  – Corona og aflysning.
  – Aftrædelse af Formand og Næstformand.
  – Forventninger/ønsker til fremtid.

  3) Eventuelle forslag

  Tonen på Facebook, vi arbejder på en officiel kanal udatil, da ud af 1800 medlemmer på gruppen, er kun 76 medlem af foreningen, hvilket gør det svært at tage al kritik seriøst.

  Fragtrup mener vi skal huske at imødekomme nogle af disse medlemmer, herunder potentielle medlemmer.

  Kenneth fortæller at ideen med den nye gruppe for reelle medlemmer skal bruges til at bearbejde forslag til woundcards m.m.
  Så det er ikke for at glemme den gamle FB gruppe, da vi stadig vil bruge denne som en kanal til reklame for milsims.

  Julius, Tonen er ikke som den bør være. Mener at brugen af den nye gruppe er et skridt i den rigtige retning.
  Nye bliver hurtigt skræmt væk af debatterne. Så mere orginasiering af gruppen og den nye.

  Michael, gentagene tråde om regler. Folk glemmer at der er en grund til alle de regler, som regel bitter erfaring.

  Peter, Vi har Tunregler som fylder det meste, da vi har lovgivning som vi skal overholde.
  Så det er basis reglerne der ikke kan  afviges.

  DEt nævnes at vi syntes folk har været okay til at nævne uniformeringskrav m.m. er arrangøren.

  Peter, Der kommer en guide til hvordan det skal foregå for arrangører fremadrettet.

  —–
  Kenneth, vedr. kuglerne.
  Vi har stadig folk der spørger ind til farver m.m.
  Planen er at der bliver lavet et skema til fremtidig brug. Farve, mærke, vægt osv. Så der er nogle stadarder folk ved er tilladt.
  Det er selvf. et området der skal gennemarbejdes, og folk skal huske at sende noget information til bestyrelsen om den enkelte, så vi evt. kan godkende den type.

  Michael, Fortæller om at få nogle bio kugler DTU godkendt, da det så er en Dansk Standard som forsvaret ikke kan afvise.

  Kenneth, Vi ved lige pt. ikke hvad problematikken.
  —–

  4) Valg af 2 Bestyrelsesposter for 1år.
  Peter & Julius stiller op.
  Vedtaget med 1 til en 1 af stemmerne.

  5) Valg af 2 Suppleanter
  – Daniel Andersen & Michael Jensen stiller op.
  Vedtaget med 1 til 1 af stemmerne.

  6) Eventuelt
  Snak om vi stadig arbejder på problematikken hos forsvaret.

  Peter, hvordan med at komme ud som forening og fortælle om os, og få os med i folks snakke om områder m.m.

  kl. 13.44 Mødet blev hævet.

  Underskrevet af Dirigent samt referent d. 4/7

  Dirigent Peter Nielsen:            Referant Anders Holbek:

  _____________________________        _____________________________

 • Meta

  Dansk Milsim Forum

home login
content