• Nye indlæg

  Arkiver

 • Generalforsamling 2016

  Referat af Generalforsamling 2016
  
  Dirigent: Ejner Zahle Larsen
  
  Referent: Mads Bahrt
  
  Formandens beretning:
  Formanden fortalte om de afholdte og ikke afholdte arrangementer. Der blev i løbet af året også lavet yderligere test af LDS spil. I det kommende år er der allerede annonceret en del spil for det første halvår.
  
  LDS udvalgets beretning:
  Ole og Mads fortalte om hvordan der var afprøvet ting med LDS udstyr i løbet af året.
  
  Det reviderede regnskab fremlægges:
  Regnskabet blev fremlagt og godkendt.
  
  Indkomne forslag:
  
  Det blev foreslået at alle foreningens medlemmer får adgang til at få foreningens frekvenser
  på deres egne radioer. Der var stemning for at bestyrelsen gik videre med dette.
  Fastsættelse af kontingent:
  Kontingentet for 2017 blev fastholdt til 75 kr.
  
  Valg af bestyrelse og suppleanter
  Mads Rytter ønskede at udtræde af bestyrelsen.
  Resten af bestyrelsen blev genvalgt
  Kim Hansen blev valgt til den resterende plads i bestyrelsen.
  Ole Friis og Daniel Andersen blev valgt som suppleanter.
  
  Valg af revisor:
  Jan Heinsvig blev genvalgt som Revisor.
  
  Eventuelt:
  Svend gjorde opmærksom på at vi som forening ikke var særligt synlige. Ejner Zahle
  anbefalede at vi var bedre til at benytte milsim.dk facebookgruppen. Der var en generel
  diskussion af mulighederne for at gøre bedre opmærksom på vores eksistens.
  
  Bestyrelsen vil se på muligheden for at lave et årligt introspil.
  Der blev bl.a. diskuteret muligheden for at gøre milsim mere tilgængeligt ved at simplificere reglerne.
  
  Mads Rytter spurgte til hvornår man kunne spørge om terræn i 2016. Svend sagde at han
  ikke havde lavet en generel bookning da der ikke kom arrangører til mange af bookningerne
  sidste år. Man kunne derfor blot henvende sig til Svend og han ville så skaffe noget terræn.
  
  Kim Hansen gjorde opmærksom på at han ejede et stykke skov som ikke kunne bruges til
  hardball, men som foreningen var velkommen til at bruge til LDS spil.
  
  Kim Hansen spurgte om foreningen kunne købe nogle LED rotorblink til markering af ødelagte køretøjer.
  
  Michael Jensen gjorde opmærksom på at Jyderup kan lejes for ca. 5000 kr.
  
  Svend Christensen fortalte om sit Viking fury projekt hvor han vil holde 3 sammenhængende spil. 
  Det første spil vil fokusere på de enkeltpersoners og gruppers kompetencer. Det andet
  spil er den missionsorienterede uddannelse. Det sidste spil vil foregå i Sverige hvor den samlede danske styrke vil angribe en svensk OPFOR styrke. 
  Han forespurgte personer der kunne løse de enkelte funktioner i uddannelsen og under spillet. 
  Der ville blive lagt en liste op af funktioner der er brug for personer til.
 • Meta

  Dansk Milsim Forum

home login
content