• Nye indlæg

  Arkiver

 • Aktuelt

  2. Indkaldelse til Dansk Milsim Forenings Ordinære Generalforsamling for året 2020.
  Dato: Lørdag d. 30/1-21
  Sted: Online via Discord
  Tid: 12.05

  Grundet at generalforsamlingen afholdes online på Discord, da har vi valgt en ordstyrer på forhånd, dette vil være Julius Ørnstrøm som har siddet i bestyrelsen siden vores ekstra ordinære generalforsamling i sommers.
  Han vil som Admin på discord kanalen have mulighed for at mute folk i chatten, og derved styre talerækken.
  Det foregår således at man “rækker hånden op” i tekst chatten, og så giver Julius ordet videre når tid er.

  Stemmetæller er også valgt på forhånd, og er Kenneth Stapelfeldt, da der skal holdes styr på fuldmagter m.m.

  Vi anbefaler man tilslutter sig kanalen 20min. før og får testet microfon og lyd inden vi går i gang.

  Vi håber på forståelse for at tingene nok tager lidt længere tid end normalt, da det hele er nyt for os.

  ——————

  Den endelige dagsorden ser således ud:

  Dagsordenen:
  1) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

  2) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

  3) Indkomne Forslag
  – Bilag 3a (vedhæftet) om målsætning for året, stillet af Jef Melkersson, .
  – Bilag 3b (vedhæftet) Kommunikations person, stillet af F.T.F. (Flere personer)
  – Bilag 3c (vedhæftet) Forslag til at bestyrelsen afholder 1 sim om året, stillet af Julius Ørnstrøm

  4) Fastsættelse af kontingent for året 2022
  – Debat/ønsker, Nuværende kontingent lyder på 100kr.

  5) Valg til ordinære 2-årige bestyrelsesposter
  – På valg er: Henrik Higgings Sanderhus, Kenneth Stapelfelt

  6) Eventuelt opsupplering med 1-årige bestyrelsesposter samt valg af bestyrelsessuppleanter
  På valg som suppleanter: Michael Jensen og Daniel Andersen

  7) Valg af revisor
  – Jan Heinsvig genopstiller

  8) Eventuelt

  ——————
  Jvf. Vedtægterne:

  For at deltage på Generalforsamlingen og have stemmeret skal man være medlem af Foreningen.
  Medlemskab for året 2021 kan købes her: https://danskmilsimforening.nemtilmeld.dk/15/
  Et medlemskab for hele 2021 koster 100kr.

  Vedr. Fuldmagter, så vil i år foregå corona venligt, ved at fuldmagtsgiver sender en mail til kasserer@airsoftlive.dk med hvem vedkommende giver fuldmagten til!
  Eks.: Jeg Anders Andersen giver hermed fuldmagt til at Poul Poulsen kan stemme for mig til generalforsamlingen d. 30/1-21
  **OBS** Fuldmagten skal sendes fra den mailadresse fuldmagtsgivers medlemskab er registreret med! (Da dette ses som en underskrift)

  Det er muligt at få fuldmagter fra 4 medlemmer, så en person kan have 5 stemmer til generalforsamlingen. (Sin egen + 4 andre)
  Fuldmagterne skal være os i hænde senest Torsdag d. 28 kl. 12, da vi skal have tid til at validere mailadresser og Discord brugernavne, så stemmetæller har styr på dette inden vi går igang.
  ——————

  Foreningens Vedtægter finder i her: http://milsim.dk/main/vedtaegter

  Tilmelding er nødvendigt, og gerne tidligere end på dagen, så vi kan nå at invitere folk til serveren, samt kontrollere stemmeret (medlemskab)

  Tilmelding skal ske her: https://danskmilsimforening.nemtilmeld.dk/16

  Invitationen til Discord kanalen sendes til dem der har tilmeldt sig på ovenstående link Torsdag d. 28 om aftenen. Og dem som tilmelder sig efterfølgene vil få link umiddelbart efter.

  ——————

  Vel mødt!

  På vegne af Bestyrelsen
  Kasserer Anders Holbek

 • Meta

  Dansk Milsim Forum

home login
content