• Nye indlæg

  Arkiver

 • Aktuelt

  Indkaldelse til Dansk Milsim Forenings Ordinære Generalforsamling for året 2018.
  Dato: Lørdag d. 26/1-19
  Sted: Slagelse Biblotek, Stenstuegade 14, 4200 Slagelse – Lokale 2
  Tid: 12.01

  Dagsordenen:
  1) Valg af dirigent
  2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4) Eventuelle forslag
  5) Fastsættelse af kontingent for året 2020
  6) Valg til ordinære 2-årige bestyrelsesposter
  7) Eventuelt opsupplering med 1-årige bestyrelsposter samt valg af bestyrelsessuppleanter
  8) Valg af revisor
  9) Eventuelt

  Jvf. Vedtægterne:

  §3 Stk. 5
  Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal med underskrift være et bestyrelsesmedlem i hænde, senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

  Det er muligt at medbringe fuldmagter fra op til 4 medlemmer på generalforsamlingen.
  I finder fuldmagten til underskrift her: https://www.dropbox.com/s/e5ig379iicc83mp/Fuldmagt2019.pdf?dl=0

  For at deltage på Generalforsamlingen og have stemmeret skal man være medlem af Foreningen.
  Medlemskab for året 2019 kan købes her: https://danskmilsimforening.nemtilmeld.dk/4/
  Et medlemskab for hele 2019 koster 100kr.
  HUSK AT MEDBRINGE kvitteringen på betalt medlemskab.

  Foreningens Vedtægter finder i her: http://milsim.dk/main/vedtaegter

  Tilmelding er nødvendigt i år, da lokalet kun er godkendt op til 30 personer.
  Det har ikke været et problem før, men man ved aldrig!
  Og husk muligheden for at medbringe fuldmagter.

  Tilmelding skal ske her: https://danskmilsimforening.nemtilmeld.dk/5/

  Vel mødt!

  På vegne af Bestyrelsen
  Kasserer Anders Holbek

   

  Kig forbi forummet
  Vi henviser nye folk om at oprette en bruger på vores forum MilSim.dk/forum
  Der vil i kunne se opslag om kommende arrangementer, samt en masse info og debat vedr. milsim generalt.
  Her vil i altid kunne komme med ideer og forslag til bestyrelsen, måske indputs vi skal tage med til næste bestyrelsemøde.

  Kig forbi og sig hej.

   

   

  BG640x365

 • Meta

  Dansk Milsim Forum

home login
content