• Nye indlæg

  Arkiver

 • Aktuelt

  endelig indkaldelse til den Ordinære Generalforsamling
  Dato: 25/3-23
  Tid: 12.05 – 16.00
  Dørene åbner fra kl. 11.00
  Lokation: Salbrovad Hallen, Sandager-Salbrovad, Salbrovad 30, 5610 Assens, Vestfyn.
  Igen i år er der behov for at vi får nogle kandidater til bestyrelsen.
  Der er brug for nye hænder til at tage fat, da 2 bestyrelsesmedlemmer træder af for denne gang.
  Bestyrelsen reorganisere sig selv, efter generalforsamlingen.
  Endvidere skal der som altid vælges to suppleanter, da de kun sidder for et år af gangen.
  Dagsorden for dagen:
  1. Valg af dirigent
  2. behandling af indkommende forslag om at stemme Dan Von Der Lippe ud af foreningen (Bilag 1)
  3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  5. Afstemning om forslag omkring vedtægt ændring 1 (Bilag 2)
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Valg til ordinære 2-årige bestyrelsesposter
  8. Eventuelt opsupplering med 1-årige bestyrelsposter samt valg af bestyrelsessuppleanter
  😎 Valg af revisor
  • Jan Heinsvig Genopstiller.
  9. Eventuelt
  For at deltage på Generalforsamlingen og have stemmeret skal man være medlem af Foreningen.
  Medlemskab for året 2023 kan købes her: https://danskmilsimforening.nemtilmeld.dk/31/…
  Et medlemskab for hele 2023 koster 100kr.
  Foreningens Vedtægter finder i her: http://milsim.dk/main/vedtaegter
  Tilmelding er nødvendigt, så vi har styr på størrelse af lokale.
  Vedr. Fuldmagter, så skal vedhæftede (Bilag 3), være underskrevet og afleveret til en repræsentant fra den siddende bestyrelse før mødet starter da der skal krydsreferes med medlems listen
  Vel mødt!
  På vegne af Bestyrelsen
  Formand Henrik Higgings Sanderhus
  PS. se jeres indkaldelse på mail for at nærlæse de forskellige bilag.

   

   

 • Meta

  Dansk Milsim Forum

home login
content