• Nye indlæg

  Arkiver

 • Aktuelt

  Anden indkaldelse til den Ordinære Generalforsamling i Dansk Milsim Forening

  Denne vil finde sted:
  Lørdag d. 27 Januar
  Lokation: Stadionvej 32 2. th.
  5200 Odense V

  Dette er desværre relativ små lokaler (I en privat lejlighed)
  Så vi anbefaler at man medbringer fuldmagter, samt tilmelder sig på forummet eller Facebook eventet der oprettes, så vi har en forståelse af hvor mange der deltager.

  Tid: 12.30 (Man kan ankomme fra kl. 12)

  Vi kan arrangere noget opsamling på Odense Station, men giv lyd hvis dette ønskes!

  Dagsorden:

  1) Valg af dirigent
  2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4) Bifrost, og Friluftrådet
  5)Ændringsforslag til vedtægterne §3 stk. 2
  Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, inden udgangen af januar måned og indvarsles senest 30 dage før ved email til samtlige medlemmer, samt ved opslag på foreningens hjemmeside.

  Forslag til ændring:
  Stk. 2
  Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, i første kvartal af det nye år, og indvarsles senest 30 dage før ved email til samtlige medlemmer, samt ved opslag på foreningens hjemmeside.

  Forslagsstiller Patrick Jef Melkersson

  6) Eventuelle forslag
  7) Fastsættelse af kontingent 2019
  8) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
  9) Valg af revisor
  10) Eventuelt

  Har du indkomne forslag du ønsker på dagsorden, da henviser vi til Foreningens vedtægter:
  §3 stk. 5
  Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal med underskrift være et bestyrelsesmedlem i hænde, senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

  Vi har allerede modtaget nogle stykker efter sidste indkaldelse, disse behøves ikke at blive gensendt.

  For at have stemmeret til generalforsamlingen, da skal man kunne fremvise kvittering for gyldigt medlemskab for 2018
  Dette kan købes her: [url]https://billetto.dk/e/medlemskab-2018-billetter-246866
  [/url]
  Det er til Generalforsamlingen muligt at medbringe fuldmagter fra op til 4 Medlemmer.
  Dvs. at et medlem kan have op til 5 Stemmer.
  Fuldmagten finder i her: https://www.dropbox.com/s/ud7l8lltnrzk9fp/FuldmagtDMFGenFor2018.pdf?dl=0

  Vel mødt!

  På vegne af Bestyrelsen i DMF

   

  ——————————————————–
  Kig forbi forummet

  Vi henviser nye folk om at oprette en bruger på vores forum MilSim.dk/forum
  Der vil i kunne se opslag om kommende arrangementer, samt en masse info og debat vedr. milsim generalt.
  Her vil i altid kunne komme med ideer og forslag til bestyrelsen, måske indputs vi skal tage med til næste bestyrelsemøde.

  Kig forbi og sig hej.

   

   

  BG640x365

 • Meta

  Dansk Milsim Forum

home login
content