• Nye indlæg

  Arkiver

 • Aktuelt

  Anden Indkaldelse til Generalforsamling

  Dato: 22/1-22
  Tid: 12.05 – 16.00
  Dørene åbner fra kl. 11.00

  Lokation: Slagelse Bibliotek, Lokale 2
  (Vi følger udviklingen af Corona løbende, og vi ser hvordan restriktionerne udvikler sig)
  Men som minimum ved vi allerede nu, at vi som forening kræver frisk test eller immunitets pas, for alle fremmødte!

  I år er der især behov for at der kommer kandidater til betyrelsen.
  Vi har brug for nye kræfter, i og med at Kasserer Anders og Terræn Ansvarlig Peter fratræder bestyrelsen.
  Begge poster vil der selvfølgelig være en overdragelsesperiode for, så nye folk bliver sat godt ind i opgaverne, så det ikke bliver en for stor mundfuld.

  1) Valg af dirigent
  2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4) Indkomne Forslag

  – Fra Bestyrelsen, Vedtægtsændring, Konsekvensark
  Tilføjelse til §4 Ledelse

  “§4 stk.3,2: Bestyrelsen har mulighed for, ved et eller flere medlemmers brud på vedtægter og opførelse under spil mv. at give advarsler og i sidste ende ekskludere medlemmer, jvf. billaget [Konsekvens ark, DMF, 2021]. Indholdet af billaget, kan KUN ændres ved flertalsafgørelse på en generalforsamling.”

  Konsekvensark findes som Bilag 1

  – Forslag fra Julius Ørnstrøm, Vedtægtsændring, Ledelse
  Tilføjelse til §4 Ledelse stk. 1.2
  Findes som Bilag 2

  – Forslag fra Dan Von Der Lippe, vedtægtsændringer.
  §3 stk. 8, Generalforsamling og fuldmagter
  §3 stk. 5, Indkomne forslag
  §4 Ledelse
  §3 stk. 2 – Afholdelse af Generalforsamling
  §1 stk. 3 Foreningens Formål

  Samt debat oplæg. Alt vedhæftet som Bilag 3

  5) Fastsættelse af kontingent
  6) Valg til ordinære 2-årige bestyrelsesposter
  – Kandidaterne præsentere sig.
  – Julius Ørnstrøm, Genopstiller
  – Anders Holbek, Fratræder
  – Peter Nielsen, Fratræder

  – Betænkningspause

  – Valg til Bestyrelsen

  7) Eventuelt opsupplering med 1-årige bestyrelsposter samt valg af bestyrelsessuppleanter
  – Daniel Andersen Fratræder
  – Michael Peter Jensen Fratræder

  8) Valg af revisor
  – Jan Heinsvig Genopstiller.

  9) Eventuelt

  jvf. Vedtægterne:

  §3 Stk. 5 Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal med underskrift være et bestyrelsesmedlem i hænde, senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Det er underskrift nok at indsende forslaget til kasserer@airsoftlive.dk fra den mail du har registreret dit medlemskab under.

  For at deltage på Generalforsamlingen og have stemmeret skal man være medlem af Foreningen.
  Medlemskab for året 2022 kan købes her: https://danskmilsimforening.nemtilmeld.dk/21/
  Et medlemskab for hele 2022 koster 100kr.

  Jvf. vedtægterne er det muligt for èn person at have op til fire fuldmagter med.
  Dvs. at man kan repræsentere 4 andre, samt sig selv.
  Fuldmagt til underskrift findes her: https://www.dropbox.com/s/pdyf807obo16712/Fuldmagt2022.pdf?dl=0

  Foreningens Vedtægter finder i her: http://milsim.dk/main/vedtaegter

  Tilmelding er nødvendigt, så vi kan nå at forberede eventuelle Corona Restriktioner.
  Tilmelding skal ske her: https://danskmilsimforening.nemtilmeld.dk/22

  Slutteligt kan nævnes at der ryddes op i FB gruppen for aktive medlemmer, så har i ikke købt medlemsskab for 2022, da fjernes du fra denne Facebook Gruppe.

  Vel mødt!

  På vegne af Bestyrelsen
  Kasserer Anders Holbek

 • Meta

  Dansk Milsim Forum

home login
content