• Nye indlæg

  Arkiver

 • Aktuelt

  Indkaldelse til Dansk Milsim Forenings Ordinære Generalforsamling for året 2020.
  Dato: Lørdag d. 30/1-21
  Sted: Online via Discord
  Tid: 12.05

  **BEMÆRK**

  Det er første gang generalforsamlingen skal afholdes online. Og vi forsøger os med Discord, da det også har platforme til Android m.fl. Tilmelding skal ske her: https://danskmilsimforening.nemtilmeld.dk/16, så vi kan invitere jer til serveren vi afholder denne på.

  Husk at oplyse Discord brugernavn, så vi kan genkende dig/jer, og kontrollere stemmeret osv.
  Har du ikke en Discord bruger, da kan den oprettes gratis på https://discord.com/
  I vil modtage link/invite til server samt anden indkaldelse 14 dage før, og ellers løbende som tilmeldinger og medlemskab købes.

  Dagsordenen:
  1) Valg af dirigent
  2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4) Eventuelle forslag
  5) Fastsættelse af kontingent for året 2022
  6) Valg til ordinære 2-årige bestyrelsesposter
  7) Eventuelt opsupplering med 1-årige bestyrelsesposter samt valg af bestyrelsessuppleanter
  8) Valg af revisor
  9) Eventuelt

  Jvf. Vedtægterne:

  For at deltage på Generalforsamlingen og have stemmeret skal man være medlem af Foreningen.
  Medlemskab for året 2021 kan købes her: https://danskmilsimforening.nemtilmeld.dk/15/
  Et medlemskab for hele 2021 koster 100kr.

  Foreningens Vedtægter finder i her: http://milsim.dk/main/vedtaegter

  Tilmelding er nødvendigt, og gerne tidligere end på dagen, så vi kan nå at invitere folk til serveren, samt kontrollere stemmeret (medlemskab)

  Tilmelding skal ske her: https://danskmilsimforening.nemtilmeld.dk/16

  Vel mødt!

  På vegne af Bestyrelsen
  Kasserer Anders Holbek

 • Meta

  Dansk Milsim Forum

home login
content